eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Mur pod snehom
Peter, 17.02.2015 (33288 pretan)

Slnené dni v poslednom období sa postarali o to, aby sa skromná snehová pokrývka v junejšie leiacich lokalitách takmer celkom stratila. Rozhodol som sa, e si urobím výlet do Muráa, kam stále chodia manipulané vlaky a kde snehu je zatia dostatok. Nasledujúca krátka fotoreportá je zo stanice v Muráni.

Ruše 751.109-0 posunuje
Mn v Muráni
 
Mn v Muráni
 
Posun
Mn v Muráni
 
Mn v Muráni
 
Zima v Muráni
Mn v Muráni
 
akanie na odchod
Mn v Muráni
 
Murá aj s hradným bralom
Mn v Muráni
 
Stanica v Muráni pod snehom
Mn v Muráni
 
Mn v Muráni
 
Manipulaný vlak do Plešivca
Mn v Muráni
 
Na ceste do Plešivca
Mn v Muráni
  
Mn v Muráni
 
Viac fotografií z Muráa je vo fotoalbume. Foto: autor

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home